تجربه چندین سال فعالیت در حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، ما را بر این حقیقت رهنمون ساخت که یکی از خلاء های جدی و موانع توسعه در کشور، نه صرفا ضعف در برنامه ها و راهبردهای نهادهای سیاستگذار، بلکه عدم توانمندی سایر ارکان و بازیگران نظام توسعه، به ویژه نهادهای متولی امر تسهیل گری و ارائه خدمات توسعه ای و مشاوره ای در کشور است. آن چنان که وجود حلقه های ضعیف، ناکارآمد و در برخی موارد، مفقوده در زنجیره مشاوران مدیران توسعه، عملا موفقیت برنامه ها و راهبردهای مد نظر را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که تجربیات موفق بین المللی نشان می دهد که این طیف از بازیگران، نقش بسیار مهم و کلیدی را در پیشبرد برنامه های توسعه ملی در کشورها بر عهده دارند.

گروه شرکت های رابین پیشرو فرارو با این دید وارد عرصه تجارت شد و شکل گرفت . ما در زمینه های مختلفی فعالیت علمی و اصولی می نماییم ، باور ما بر این است که استفاده از نیروهای با دانش آکادمی در کنار نیروهای با تجربه و مهارت می تواند نتیجه عالی شگرفی را به همراه داشته باشد که ما امروز شاهد آن هستیم .از همین رو بدون چشم داشتی آماده انتقال تجربیات و نظر مشورتی و راهنمایی به شرکت های تازه تاسیس و استارت اپی هستیم و در پاره ای از مواقع بنا بر شکل و حجم طرح اولیه نیز خود به عنوان حامی و سرمایه گذار ورود می نماییم.

خدمات

امور مهاجرتی

  در حقوق بین الملل با دو اصطلاح تابعیت و اقامت روبرو هستیم اما اهمیت این اصطلاحات تنها در عرصه بین الملل نیست که نمود می…
ادامه مطلب

درباره ما

تجربه چندین سال فعالیت در حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، ما را بر این حقیقت رهنمون ساخت که یکی از خلا های جدی و موانع توسعه در کشور، نه صرفا ضعف در برنامه ها و راهبردهای نهادهای سیاستگذار، بلکه عدم توانمندی سایر ارکان و بازیگران نظام توسعه، به ویژه نهادهای متولی امر تسهیل گری و ارائه خدمات توسعه ای و مشاوره ای در کشور است. آن چنان که وجود حلقه های ضعیف، ناکارآمد و در برخی موارد، مفقوده در زنجیره مشاوران مدیران توسعه، عملا موفقیت برنامه ها و راهبردهای مد نظر را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که تجربیات موفق بین المللی نشان می دهد که این طیف از بازیگران، نقش بسیار مهم و کلیدی را در پیشبرد برنامه های توسعه ملی در کشورها بر عهده دارند.

فهرست
Call Now Button